Huisreglement zwemschool

De zwemschool De Dolfijnen Middelkerke wil ertoe bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we zeer belangrijk.
Onze zwemschool wil actief werken aan de bewustwording bij de kinderen, ouders, lesgevers en andere medewerkers.
Onze zwemschool moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen leren zwemmen.
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.
Lesgevers, medewerkers en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor deze regels. Bij overtreding van deze regels kunnen er straffen volgen.

Inschrijvingen

 • Kan vanaf 4 jaar
 • Via mail of op onze inschrijvingsdagen
 • Starten kan enkel nadat de betaling in orde is

Kleedkamers

 • De ouders mogen 15 minuten voor de les aanwezig zijn in de aangeduide kleedkamers om de kinderen te helpen omkleden
 • Omkleden kan enkel in de desbetreffende kleedkamer ( gelieve deze dan ook te respecteren !  )
 • zwemmers vanaf zwemschool 3 kleden zich om in de individuele kleedkamers en krijgen een bandje om binnen en buiten te geraken + om kastje te sluiten. ( € 5 waarborg ) 
 • De club is niet verantwoordelijke voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen in de kleedkamers. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers
 • De kleedkamer zijn geen speelruimte !


Houding

 • Wees altijd en overal beleefd. We verwachten van alle zwemmers en ouders dat ze zich beleefd en respectvol gedragen tegenover lesgevers, de medewerkers, bestuursleden en medezwemmers.
 • De ouders mogen het zwembad zelf niet betreden.
 • Gelieve de zones in het zwembad te respecteren. In enkele zones zijn schoenen verboden.
 • Enkele ouders worden aangeduid als medewerker op de kinderen te begeleiden die naar het toilet moeten tijdens de les. Enkel deze plasmama's /papa's mogen in het zwembad. Deze  worden door de trainer in het begin van het schooljaar  aangesproken.
 • Kinderen die naar het toilet moeten moeten dit eerst melden aan de lesgever
 • Kinderen staan 5 minuten voor de les klaar aan de douches en betreden enkel het zwembad onder begeleiding van hun lesgever.
 • Alle kinderen gaan via de douche naar het zwembad
 • Zwembrillen zijn toegelaten vanaf zwemschool 1
 • Zwemvliezen zijn toegelaten vanaf zwemschool 2
 • Badmuts is verplicht tijdens de les 

Gedragsregels voor de ouders

 • Gelieve uw negatieve kritiek voor u te houden en rechtsreeks mee te delen aan de lesgever of verantwoordelijke.
 • Tijdens de les worden er geen antwoorden gegeven op vragen/opmerkingen . Na of voor de les kan je een lesgever aanspreken.
 • Voor vragen en problemen ivm het sportieve kan u altijd terecht bij Griet Vanhove: inschrijvingendmi@hotmail.com

Gedragsregels voor kinderen

 • Pesten van en door leden binnen onze zwemschool kunnen erge gevolgen hebben. Pesten wordt niet getolereerd !  De lesgevers krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van het lid tijdens de lessen. Bij pestgedrag kan je altijd terecht bij onze lesgevers - bestuursleden
 • Zwemmen met een short is verboden.
 • Er zijn door de federatie enkele gedragsregels opgesteld, die we met onze club zeker ook belangrijk vinden. Je vindt ze hier terug. 

Wanneer contact opnemen bij perstgedrag

 • U hoeft niet meteen contact op te nemen wanneer uw kind gepest wordt. Kinderen leren immers door elkaar te plagen en het hoort bij het innemen van hun sociale positie binnen de groep. Dit is voor elk kind een leerproces. Bovendien helpt u uw kind niet door meteen aan de alarmbel te trekken wanneer uw kind eens geplaagd wordt. Ze moeten leren om weerbaar te worden en om voor zichzelf op te komen.
 • Wanneer uw kind echter herhaaldelijk geviseerd wordt en het gedrag van een ander kind of andere kinderen ontoelaatbaar is, dan moet u wel optreden.
 • Ontoelaatbaar gedrag is bijvoorbeeld het stelen van kledij, het herhaaldelijk uitlachen van een kind, fysiek aanvallen van een kind, .... In zo'n geval dienen we meteen op te treden.
 • neem gerust contact op met onze API: Bjorn : bjorn_simoen@hotmail.com ( aanspreekpersoon integriteit ) 

Overgang van de ene groep naar de andere

 • Kinderen kunnen enkel doorschuiven naar een volgende groep bij de start van de zwemschool in september
 • De overvang van de zwemmers wordt bepaald door testen die gedaan worden door de lesgever in samenspraak met de hoofdtrainer.
 • De hoofdtrainer helpt en steunt de lesgevers om de vooropgestelde doelen per groep te bereiken.
 • De kinderen krijgen gedurende de testen punten ( minder goed/goed/zeer goed ) Aan de hand van deze punten kunnen de kinderen overgaan naar de volgende groep

 

Foto's

Gedurende het jaar worden er soms foto's genomen van de kinderen. 

Foto's van de kinderen kunnen gebruikt worden voor doeleinden verbonden aan de club ( facebookpagina, website ).
Indien je niet graag hebt dat je kind gebruikt wordt, laat dan zeker iets weten.
Foto's kunnen niet door anderen worden gebruikt.

 

X
X
X
X
X
X
X
X