Structuur


In 2000 werd de vzw De Dolfijnen opgericht door Georges Vandenabeele en Huguette Vandromme

In 2012 werd geopteerd om, binnen de vzw, 3 clubs op te richten :

  1. Zwemschool De Dolfijnen
  2. Flanders Coast swimming team afdeling Middelkerke
  3. Flanders Coast lifesaving team ( maakt geen deel meer uit van de club sinds 2017)

Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur.

hoofdbestuur :

- voorzitter: Evelien Bulcke

- secretaris: Griet Vanhove

- penningmeester: Christine Demeyere

- andere leden: Vermeersch HanneloreVoor meer informatie over de verschillende clubs kan je terecht bij de startpagina.

De Dolfijnen ondertekende net als vele clubs de panathlonverklaring. De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht om een sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen in een gezonde omgeving te leren en waardig behandeld te worden.

Meer informatie over de verklaring kan je hier terug vinden.

vzw De Dolfijnen Middelkerke

vereniging zonder winstoogmerk

O.nr : 473.506.983

O.datum: 07/10/2000